09100015381
تهران،میدان دانشگاه آزاد اسلامی،مرکز رشد و نوآوری
تهران،میدان دانشگاه
09100015381
دکتر امین جعفری
از 11 سالگی وارد بازار کار شدم و شکست ها و موفقیت های زیادی رو تا به امروز پشت سر گذاشتم... نتیجه تمامی تلاش های من را می توانید در این وب سایت دنبال کنید تا اشتباهات خطرناک را تکرار نکنید و اتفاقات موفقیت ساز را تمرین کنید.
جوان موفق سال 1398
موسس برندهای : مثلث طلایی،کارت آویز،تله چاپ،بام نوآوری
مشاور پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مشاور شورای شهر اسلامشهر
عضو کمیته رویدادهای فناورانه معاونت فناوری و نوآوری دانشگاه
عضو کمیته روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مشاور و منتور بسیاری از برندهای مطرح کشور
دکتری مدیریت کسب و کار / ارشد مدیریت کارآفرینی کسب و کار جدید