متن سربرگ خود را وارد کنید

با شهردار خود در ارتباط باشید! صدای شما را می‌شنویم!

ما در شهرداری نوشهر متعهد به ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد شهری ایده آل برای زندگی هستیم. به همین منظور، سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که شما بتوانید به طور مستقیم با شهردار ارتباط برقرار کرده و مشکلات، پیشنهادات و ایده‌های خود را با ایشان در میان بگذارید.

توجه: تمامی پیام‌های شما با دقت بررسی خواهد شد و در اسرع وقت به آنها پاسخ داده می‌شود. با مشارکت شما، شهری آباد و زیبا خواهیم ساخت.

فرم ارتباط مستقیم با شهردار

با شهردار خود در ارتباط باشید! صدای شما را می‌شنویم!

ما در شهرداری نوشهر متعهد به ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد شهری ایده آل برای زندگی هستیم. به همین منظور، سامانه‌ای را طراحی کرده‌ایم که شما بتوانید به طور مستقیم با شهردار ارتباط برقرار کرده و مشکلات، پیشنهادات و ایده‌های خود را با ایشان در میان بگذارید.

توجه: تمامی پیام‌های شما با دقت بررسی خواهد شد و در اسرع وقت به آنها پاسخ داده می‌شود. با مشارکت شما، شهری آباد و زیبا خواهیم ساخت.

فرم ارتباط مستقیم با شهردار